Kategorie:

Na czym polega technologia cięcia laserem? – Zastosowania

Cięcie laserem polega na takim skupieniu wiązki lasera, aby na niewielkiej powierzchni ciętego materiału doprowadzić do takiego wzrostu temperatury, by nastąpiło odparowanie materiału. Strefa oddziaływania lasera jest bardzo mała, co powoduje, że praktycznie odkształcenia ciętego materiału są bardzo małe. Różnica podstawowa między cięciem klasycznym a laserowym tkwi w zastosowanym czynniku tnącym. W tym przypadku jest promień lasera o wysokiej temperaturze i gaz techniczny o dużej czystości.

Historia lasera

Po raz pierwszy laser zabłysnął w roku 1960. Ale zanim to się stało, przeprowadzono szereg prac i badań teoretycznych i praktycznych. Oto kilka dat.

1917 – Albert Einstein stwierdza, że możliwe jest pobudzenie atomu w taki sposób, aby emitował światło.
1954 – powstaje pierwszy maser, pobudzono atom do emisji mikrofal.
1960 – powstaje laser rubinowy.
1964 – przyznano Nagrodę Nobla za pracę nad maserem i laserem.

Technologie laserowe nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, a badania przebiegają w kierunku miniaturyzacji i zwiększenia energii promienia laserowego.

Technologia cięcia laserem

Cięcie laserem jest metodą niekonwencjonalną. Warunkiem przeprowadzenia prawidłowego cięcia jest nieprzezroczystość i nieodbijanie światła przez cięty materiał. W przeciwnym wypadku może dojść do rozproszenia lub odbicia wiązki tnącej. Generowana wiązka laserowa doprowadzana jest do miejsca cięcia za pomocą systemu optycznego i topi materiał, natomiast gaz wyrzuca stopiony materiał ze szczeliny i jednocześnie ochrania system optyczny urządzenia. W zależności od rodzaju ciętego materiału dobierana jest moc wiązki tnącej tak, aby uzyskać całkowite przepalenie. Proces cięcia można podzielić na kilka etapów:

  • pochłanianie energii przez siatkę krystaliczną. 
  • nagrzewanie obrabianego materiału przez zamianę energii świetlnej na cieplną.
  • topienie i usuwanie materiału ze szczeliny.
  • stygnięcie materiału.

Obróbka laserem przeprowadzana jest wyłącznie metodami zautomatyzowanymi lub zrobotyzowanymi, co umożliwia kontrolę parametrów cięcia i precyzyjne sterowanie nim.

Na czym polega technologia cięcia laserem ? – Zastosowania

Przemysł natychmiast zauważył przydatność lasera w wielu procesach technologicznych i wytwórczych. Oto niektóre zastosowania:

  • cięcie zapewniające bardzo wysoką jakość powierzchni ciętych.
  • spawanie prowadzone w osłonie obojętnego gazu, co zapewnia dużą wytrzymałość spoin.
  • znakowanie laserowe obejmuje także głowice 3D do grawerowania elementów cylindrycznych.
  • wiercenie otworów wykorzystuje bezkontaktowy charakter procesu. Możliwe są otwory o dowolnym kształcie i rozmiarze, a także wiercenie pod kątem. 
  • obróbka powierzchniowa w formie hartowania, stapiania powierzchniowej warstwy materiału, wzbogacanie warstwy powierzchniowej, nakładanie warstwy powierzchniowej.

Cięcie laserem w Warszawie

Wykonywana jest obróbka metali i innych materiałów. Cięcie odbywa się za pomocą spalania, topienia i sublimacji. Wycinane są kształty 2D, 3D, grawerowanie, znakowanie i spawanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *